Back to Top
Bij beheerders van rookbeheersingsinstallaties bestond onduidelijkheid over de eisen aan de noodstroomvoorziening van de besturingskast. In februari heeft het deskundigenpanel ‘Rookbeheersingsinstallaties’ daarom een harmonisatieafspraak gepubliceerd. Deze harmonisatieafspraak geeft invulling aan de eisen waaraan een noodstroomvoorziening...