Back to Top

Gebouwen worden complexer en de risico’s worden groter. De noodzaak van goede en betrouwbare rookbeheersingssystemen was nog nooit zo groot. Het grootste gevaar bij brand is de opeenhoping van rook en warmte. Rook vermindert het zicht, belemmert de vluchtwegen en maakt het brandbestrijders extra moeilijk. Bovendien vallen bij branden de meeste slachtoffers door verstikking. De oplopende hitte bevordert daarnaast de uitbreiding van het vuur en vergroot de schade. Het is dan ook zaak om een uitbrekende brand zo snel mogelijk te signaleren en de verspreiding van rook te voorkomen.

Een rook- en warmteafvoerinstallatie (rookbeheersingssysteem) heeft tot doel om rook en warmte bij een brand uit het bouwwerk af te voeren. Systemen voor de effectieve afvoer van rook en warmte en voor het creëren van rookvrije zones zijn een hulpmiddel bij het veilig vluchten uit een gebouw, maar vormen ook voor de brandweer een onmisbare basisvoorziening om veilig bluswerkzaamheden te kunnen uitvoeren.