Back to Top
Je weet pas hoe het zit als de rook is verdwenen

Had Boudewijn de Groot gelijk? “Je weet pas hoe het zit als de rook om je hoofd is verdwenen”.

Decennialang leveren rookbeheersingssystemen een positieve bijdrage voor de inzet van de brandweer en het mogelijk maken van een veilige vluchtweg. Bij branden, onder andere in parkeergarages, zien we dat de rookontwikkeling het grootste probleem is. Bij het toepassen van een rookbeheersingsinstallatie wordt verspreiding van rook voorkomen en in veel gevallen een rookarme situatie voor bijvoorbeeld de hulpverleners (brandweer, politie en ambulance) gecreëerd.

Ook verspreiding van de rook door het gebouw wordt voorkomen bij het toepassen van een rookbeheersingssysteem.

Indien een rookbeheersingssysteem is toegepast, ontstaat een situatie waarbij sneller gestart kan worden met het zoeken naar (potentiële) slachtoffers en het bestrijden van de brand. 

Met name voor parkeergarages betekent dit dat de rook na de detectie van een brand door afvoer ventilatoren wordt afgevoerd. Ook wordt er door het rookbeheersingssysteem gezorgd dat de rook gericht naar de afvoerschachten wordt geleid om aan 1 zijde van de brand een rookarme situatie te creëren. 

Samengevat: sneller controle over de situatie, minder rookschade elders in het gebouw.

Voor de werking en verdere uitleg over rookbeheersingssystemen die een veiligere situatie kunnen creëren bij een brand, zie deze website.

Heeft u interesse in een persoonlijke uitleg of een seminar op locatie, meldt u dan bij de Federatie Veilig Nederland, sectie Rookbeheersingssystemen (info@federatieveilignederland.nl). De aangesloten gespecialiseerde bedrijven zorgen graag voor uitleg en eventuele doorverwijzing.